Syarat Perkhidmatan
Selamat datang ke Whoer
Kami menghargai privasi dan keselamatan pengguna kami. A pabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat mengenai anda. K ami berharap Dasar Privasi ini akan membantu anda memahami dengan lebih baik bagaimana OmegaProksi ("Syarikat", "kami", "kami" atau "kami") mengumpul, menggunakan, dan menyimpan maklumat ini. K ami telah cuba untuk menyatakan secara ringkas terma teknikal yang berkaitan yang dirujuk dalam Dasar Privasi ini dan untuk memberikan penjelasan lanjut untuk pemahaman anda. D engan menggunakan atau terus menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa kami akan mengumpul, menggunakan, menyimpan, dan berkongsi maklumat mengenai anda mengikut Dasar Privasi ini. Anda boleh menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan, komen atau cadangan mengenai Dasar Privasi ini atau perkara yang berkaitan.
1、Selamat datang ke Whoer
Kami menghargai privasi dan keselamatan pengguna kami. A pabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat mengenai anda. K ami berharap Dasar Privasi ini akan membantu anda memahami dengan lebih baik bagaimana OmegaProksi ("Syarikat", "kami", "kami" atau "kami") mengumpul, menggunakan, dan menyimpan maklumat ini. K ami telah cuba untuk menyatakan secara ringkas terma teknikal yang berkaitan yang dirujuk dalam Dasar Privasi ini dan untuk memberikan penjelasan lanjut untuk pemahaman anda. D engan menggunakan atau terus menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa kami akan mengumpul, menggunakan, menyimpan, dan berkongsi maklumat mengenai anda mengikut Dasar Privasi ini. Anda boleh menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan, komen atau cadangan mengenai Dasar Privasi ini atau perkara yang berkaitan.
2、Selamat datang ke Whoer
Kami menghargai privasi dan keselamatan pengguna kami. A pabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat mengenai anda. K ami berharap Dasar Privasi ini akan membantu anda memahami dengan lebih baik bagaimana OmegaProksi ("Syarikat", "kami", "kami" atau "kami") mengumpul, menggunakan, dan menyimpan maklumat ini. K ami telah cuba untuk menyatakan secara ringkas terma teknikal yang berkaitan yang dirujuk dalam Dasar Privasi ini dan untuk memberikan penjelasan lanjut untuk pemahaman anda. D engan menggunakan atau terus menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa kami akan mengumpul, menggunakan, menyimpan, dan berkongsi maklumat mengenai anda mengikut Dasar Privasi ini. Anda boleh menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan, komen atau cadangan mengenai Dasar Privasi ini atau perkara yang berkaitan.
3、Selamat datang ke Whoer
Kami menghargai privasi dan keselamatan pengguna kami. A pabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat mengenai anda. K ami berharap Dasar Privasi ini akan membantu anda memahami dengan lebih baik bagaimana OmegaProksi ("Syarikat", "kami", "kami" atau "kami") mengumpul, menggunakan, dan menyimpan maklumat ini. K ami telah cuba untuk menyatakan secara ringkas terma teknikal yang berkaitan yang dirujuk dalam Dasar Privasi ini dan untuk memberikan penjelasan lanjut untuk pemahaman anda. D engan menggunakan atau terus menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa kami akan mengumpul, menggunakan, menyimpan, dan berkongsi maklumat mengenai anda mengikut Dasar Privasi ini. A nda boleh menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan, komen atau cadangan mengenai Dasar Privasi ini atau perkara yang berkaitan. K ami menghargai privasi dan keselamatan pengguna kami. A pabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat mengenai anda. K ami berharap Dasar Privasi ini akan membantu anda memahami dengan lebih baik bagaimana OmegaProksi ("Syarikat", "kami" atau "kami") mengumpul, menggunakan dan menyimpan maklumat ini. Kami telah cuba menyatakan secara ringkas istilah teknikal yang berkaitan
Syarat Perkhidmatan
Selamat datang ke Whoer
Kami menghargai privasi dan keselamatan pengguna kami. A pabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat mengenai anda. K ami berharap Dasar Privasi ini akan membantu anda memahami dengan lebih baik bagaimana OmegaProksi ("Syarikat", "kami", "kami" atau "kami") mengumpul, menggunakan, dan menyimpan maklumat ini. K ami telah cuba untuk menyatakan secara ringkas terma teknikal yang berkaitan yang dirujuk dalam Dasar Privasi ini dan untuk memberikan penjelasan lanjut untuk pemahaman anda. D engan menggunakan atau terus menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa kami akan mengumpul, menggunakan, menyimpan, dan berkongsi maklumat mengenai anda mengikut Dasar Privasi ini. Anda boleh menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan, komen atau cadangan mengenai Dasar Privasi ini atau perkara yang berkaitan.
1、Selamat datang ke Whoer
Kami menghargai privasi dan keselamatan pengguna kami. A pabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat mengenai anda. K ami berharap Dasar Privasi ini akan membantu anda memahami dengan lebih baik bagaimana OmegaProksi ("Syarikat", "kami", "kami" atau "kami") mengumpul, menggunakan, dan menyimpan maklumat ini. K ami telah cuba untuk menyatakan secara ringkas terma teknikal yang berkaitan yang dirujuk dalam Dasar Privasi ini dan untuk memberikan penjelasan lanjut untuk pemahaman anda. D engan menggunakan atau terus menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa kami akan mengumpul, menggunakan, menyimpan, dan berkongsi maklumat mengenai anda mengikut Dasar Privasi ini. Anda boleh menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan, komen atau cadangan mengenai Dasar Privasi ini atau perkara yang berkaitan.
2、Selamat datang ke Whoer
Kami menghargai privasi dan keselamatan pengguna kami. A pabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat mengenai anda. K ami berharap Dasar Privasi ini akan membantu anda memahami dengan lebih baik bagaimana OmegaProksi ("Syarikat", "kami", "kami" atau "kami") mengumpul, menggunakan, dan menyimpan maklumat ini. K ami telah cuba untuk menyatakan secara ringkas terma teknikal yang berkaitan yang dirujuk dalam Dasar Privasi ini dan untuk memberikan penjelasan lanjut untuk pemahaman anda. D engan menggunakan atau terus menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa kami akan mengumpul, menggunakan, menyimpan, dan berkongsi maklumat mengenai anda mengikut Dasar Privasi ini. Anda boleh menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan, komen atau cadangan mengenai Dasar Privasi ini atau perkara yang berkaitan.
3、Selamat datang ke Whoer
Kami menghargai privasi dan keselamatan pengguna kami. A pabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat mengenai anda. K ami berharap Dasar Privasi ini akan membantu anda memahami dengan lebih baik bagaimana OmegaProksi ("Syarikat", "kami", "kami" atau "kami") mengumpul, menggunakan, dan menyimpan maklumat ini. K ami telah cuba untuk menyatakan secara ringkas terma teknikal yang berkaitan yang dirujuk dalam Dasar Privasi ini dan untuk memberikan penjelasan lanjut untuk pemahaman anda. D engan menggunakan atau terus menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa kami akan mengumpul, menggunakan, menyimpan, dan berkongsi maklumat mengenai anda mengikut Dasar Privasi ini. A nda boleh menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan, komen atau cadangan mengenai Dasar Privasi ini atau perkara yang berkaitan. K ami menghargai privasi dan keselamatan pengguna kami. A pabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat mengenai anda. K ami berharap Dasar Privasi ini akan membantu anda memahami dengan lebih baik bagaimana OmegaProksi ("Syarikat", "kami" atau "kami") mengumpul, menggunakan dan menyimpan maklumat ini. Kami telah cuba menyatakan secara ringkas istilah teknikal yang berkaitan