Maklumat nombor AS
AS7552
VIETEL-AS-AP
Ringkasan
Nombor AS
AS7552
Nama AS
VIETEL-AS-AP
Negara
Viet Nam
IPv4 Prefixes
3866
Prefiks IPv6
2784
IPv4 Rakan Sebaya
106
Rakan IPv6
44
Upstreams IPv4
9
Uphal IPv6
7
Daftar Wilayah
APNIC
Allocated Date
8th October 2002
Status Diperuntukkan
Allocated
Apakah ASN itu?
Sistem Sendiri (AS) merupakan kumpulan rangkaian yang berkaitan yang beroperasi di bawah domain pentadbiran bersama dan berkongsi dasar laluan. Setiap AS dikenal pasti oleh Nombor Sistem Sendiri (ASN) yang unik, yang digunakan untuk pertukaran maklumat laluan dengan AS lain. AS dapat mengawal bagaimana trafik mengalir melalui rangkaian dan kemudian menyaring trafik yang tidak diingini.
asn