Maklumat nombor AS
AS3320
DTAG
Ringkasan
Nombor AS
AS3320
Nama AS
DTAG
Negara
Germany
IPv4 Prefixes
514
Prefiks IPv6
62
IPv4 Rakan Sebaya
610
Rakan IPv6
350
Upstreams IPv4
11
Uphal IPv6
11
Daftar Wilayah
RIPE
Allocated Date
23rd February 1995
Status Diperuntukkan
Allocated
Penyertaan Rangkaian Berkaitan
Apakah ASN itu?
Sistem Sendiri (AS) merupakan kumpulan rangkaian yang berkaitan yang beroperasi di bawah domain pentadbiran bersama dan berkongsi dasar laluan. Setiap AS dikenal pasti oleh Nombor Sistem Sendiri (ASN) yang unik, yang digunakan untuk pertukaran maklumat laluan dengan AS lain. AS dapat mengawal bagaimana trafik mengalir melalui rangkaian dan kemudian menyaring trafik yang tidak diingini.
asn