Maklumat nombor AS
AS18403
FPT-AS-AP
Ringkasan
Nombor AS
AS18403
Nama AS
FPT-AS-AP
Negara
Viet Nam
IPv4 Prefixes
4581
Prefiks IPv6
4359
IPv4 Rakan Sebaya
245
Rakan IPv6
111
Upstreams IPv4
10
Uphal IPv6
9
Daftar Wilayah
APNIC
Allocated Date
3rd January 2003
Status Diperuntukkan
Allocated
Apakah ASN itu?
Sistem Sendiri (AS) merupakan kumpulan rangkaian yang berkaitan yang beroperasi di bawah domain pentadbiran bersama dan berkongsi dasar laluan. Setiap AS dikenal pasti oleh Nombor Sistem Sendiri (ASN) yang unik, yang digunakan untuk pertukaran maklumat laluan dengan AS lain. AS dapat mengawal bagaimana trafik mengalir melalui rangkaian dan kemudian menyaring trafik yang tidak diingini.
asn