Maklumat nombor AS
AS12389
ROSTELECOM-AS
Ringkasan
Nombor AS
AS12389
Nama AS
ROSTELECOM-AS
Negara
Russian Federation
IPv4 Prefixes
3028
Prefiks IPv6
118
IPv4 Rakan Sebaya
1105
Rakan IPv6
177
Upstreams IPv4
8
Uphal IPv6
7
Daftar Wilayah
RIPE
Allocated Date
1st July 2005
Status Diperuntukkan
Allocated
Apakah ASN itu?
Sistem Sendiri (AS) merupakan kumpulan rangkaian yang berkaitan yang beroperasi di bawah domain pentadbiran bersama dan berkongsi dasar laluan. Setiap AS dikenal pasti oleh Nombor Sistem Sendiri (ASN) yang unik, yang digunakan untuk pertukaran maklumat laluan dengan AS lain. AS dapat mengawal bagaimana trafik mengalir melalui rangkaian dan kemudian menyaring trafik yang tidak diingini.
asn