Szczegóły numeru AS
AS3320
DTAG
Streszczenie
Numer AS
AS3320
Nazwa AS
DTAG
Kraj
Germany
Prefiksy IPv4
514
Prefiksy IPv6
62
IPv4 Peers
610
IPv6 Peers
350
IPv4 Upstreams
11
Ipv6 Upstreams
11
Rejestr regionalny
RIPE
Data przyznania
23rd February 1995
Przydzielony Status
Allocated
Czym jest ASN?
Autonomiczny System (AS) to zbiór połączonych sieci, które działają w ramach wspólnej domeny administracyjnej i dzielą się polityką routingu. Każdy AS jest identyfikowany przez unikalny numer Autonomicznego Systemu (ASN), który jest używany do wymiany informacji o routingu z innymi AS-ami. AS może kontrolować przepływ ruchu przez sieci, a następnie odfiltrowywać niepożądany ruch.
asn